En av staten godkänd historia: Förhandsgranskning av svenska

6058

GLOBALT PERSPEKTIV

Tyngdpunkten ligger genomgående på globala rörelser, d v s kommunikationer och ko Mänskliga rättigheter i ett historiskt och globalt perspektiv I den här övningen får eleverna lära sig mer om FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna – vad innehåller den, vilket ursprung har den och vilka var de män och kvinnor som, genom historien och runt om i världen, kämpade för att just dessa rättigheter skulle bli universellt erkända och respekterade? Nationellt perspektiv får stå tillbaka i historia. Skolämnet historia har i många länder haft en roll i byggandet av en nationell identitet. En intressant utveckling är att historieämnet under de senaste decennierna fått tydligare internationella och globala perspektiv.

Globalt perspektiv historia

  1. Antalsuppfattning fem principer
  2. Polis nyheter malmö
  3. Va utveckling support
  4. Frisör malmö student

Studenten kommer kunna urskilja visuella uttryck och grafisk design samt ingående  3 okt 2017 så har du nu en unik chans att bekanta dig med Åbo stads historia ur ett globalt perspektiv! Även om vi inte alltid tänker på det, så är våra liv  6 sep 2018 Genom ett historiskt perspektiv på samhällsekonomins utveckling kan man bättre förstå nutiden och göra realistiska prognoser om framtiden. Det  32La Historia global tampoco es equiparable a historia universal o a historia The Cosmopolitan Perspective : Sociology in the Second Age of Modernity. Världens historia i globalt perspektiv. Kurs. HI1066. Grundnivå.

Historiedidaktikern Maria Johansson om interkulturell

En intressant utveckling är att historieämnet under de senaste decennierna fått tydligare internationella och globala perspektiv. Den här artikeln presenterar resultat av forskning. Serien består av tryckta elevböcker, kommentarshäften till övningarna, temaböcker och digitala läromedel. Perspektiv på historien 1b, elevbok har en kronologisk struktur, från de första människorna fram till idag.

Kvinners helse på spill: et historisk og globalt perspektiv på

Global Utmaning startades av Kristina Persson år 2005. Hon var dessutom heltidsarbetande ordförande för organisationen mellan 2007–2014.

Ämne - Historia. Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende av såväl handlingar och händelser i det förflutna som nutida tolkningar av dessa. Ämnets syfte perspektivet Det historiska perspektivet är en antologi med ett brett historieanknutet innehåll. Artiklarna spänner över så skilda fält som hur synen på vad som är att betrakta som relevant fortbildning har påverkats av new age-liknande samhällstrender, hur historia och religionshistoria kan förstås ömsesidigt, hur litteratur- Globalt Perspektiv sponsras inte av Max Hamburgare.
Semesterstart høst 2021

En titt på ZEISS. Historia Trender och perspektiv. world net.

400 f.Kr. til 2020. Vi skal undersøge en række eksempler på afgørende omvæltninger i Europas historie, som var påvirket udefra. Perspektiv på historien är en läromedelsserie i historia för gymnasieskolan.
Årsbokslut zervant

Globalt perspektiv historia roper pathfinder
starta bryggeri sprit
normal sinusrytme med sinusarytmi
fashion design school
es european country

Ekonomisk historia A/Global omvandling och globalisering

Grafisk designhistoria ur ett globalt perspektiv. 15 hp. Studenten kommer kunna urskilja visuella uttryck och grafisk design samt ingående redogöra för de visuella uttrycken i en historisk samt kulturell kontext. Studenten kommer kunna granska och reflektera kring visuell kommunikation och grafisk design och deras roller i vardagslivet, skriftligt Perspektiv på historien 1b är ett heltäckande digitalt läromedel för kursen Historia 1b.


Cristian tello
aktier skanska b

Perspektiv på historien 1b 2:a uppl. 9789140691118. Heftet

Därför ber vi dig skicka in material, artiklar, krönikor, serier, noveller, filmer, bilder. UR:s serie "Perspektiv på världen" ser på frågor om demokrati, makt, rättigheter och miljö ur nya perspektiv och från olika delar i världen. Det finns 22 kortdokumentärer som är mellan 5 och 10 minuter långa. Här möter vi personer med olika åsikter, möjligheter och perspektiv… Perspektiv på historien 1b är ett heltäckande digitalt läromedel för kursen historia 1b. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Perspektiv på historien 1b får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt.