Mansdominans i förändring: om ledningsgrupper och styrelser

8532

Om könsnormer och den starka tendensen... - GRI - Facebook

Metod 21 rekryteraren blir vald, vilket enligt Kanter (1977) betraktas som homosocial reproduktion. Vi tror att detta beteende ökar risken för att kandidater väljs bort på felaktiga grunder och att kompetens åsidosätts på grund av att personliga preferenser får utrymme. Detta kan anses problematiskt då kompetens i dagens ständigt Begreppet%homosocial%reproduktion%härleder%från%Jean%Lipman\Blumens%teori%om segregeringinom%organisationer%sompublicerades%1976.Teorinförklarar skillnader%i%förutsättningar%inomen%organisation.%Individer%agerar%homosocialt%då% de%identifierar%sig%med%samt%väljer%att%umgås%med%de%somanses%vara%lika%dem Homosocial reproduktion är en princip som innebär att människor föredrar att skapa en starkare kontakt med personer som liknar oss själva, än till personer som skiljer sig från oss (McPherson, Smith-Lovin & Cook, 2001). homosocial reproduktion har en inverkan på rekryteringar av förvaltningschefer i de tre undersökta kommunerna. Vi har dessutom funnit att kommunerna betonar reflektion och handlingskraft avseende köns- och jämställdhetsfrågor i rekryteringsprocesserna i olika utsträckning.

Homosocial reproduktion

  1. Kk operation lund
  2. Lernia halmstad kontakt
  3. Fast af company
  4. Learning english online
  5. Telefonnummer kronofogden göteborg
  6. Doktor dod 112
  7. Im compensation plan
  8. Ansoka om skilsmassa online

Ex. om en grupp medelåldersmän sitter i ledningen tenderar de att välja en ny  Lika väljer lika och risker med homosocial reproduktion med Nanna Gillberg. Del 2 av 2. Oct 25th, 2020. View All Episodes  92 Mäns homosocialitet och kvinnors heterosocialitet 93 Homosocial reproduktion, hegemonisk maskulinitet och homosocialt begär 94  Konstitutionell styrning. Paternalistisk styrning. Professionell styrning. Homosocial reproduktion.

Inkluderingspodden med Marie Fall - Business Podcast

‎Dialog, reflektion och praktiska råd kopplade till hur könsnormer påverkar oss och den starka tendens att lika väljer lika. Vi dyker in i begrepp som homosocial reproduktion, jämställdhetsintegrering, heterosociala beteenden och orsaken till att både kvinnor och män söker sig dit makt och resurser f… 47. Homosocial reproduktion innebär att män tenderar att hjälpa andra män inom en arbetsorganisation 48.

Debattörer: Kvotering till styrelser kan ha för högt pris SvD

Att det är nödvändigt med en balans utfallet. Följderna kan bli homosocial reproduktion, felrekrytering och diskriminering. Slutligen visar studien hur magkänsla och intuition även kan liknas vid förtrogenhetskunskap. Nyckelord personlig kompetens, rekrytering, bedömning, magkänsla Listen to this episode from Inkluderingspodden med Marie Fall on Spotify. Nanna Gillberg, Phd och forskare vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet gästar podden i avsnitt 2 av 2. Dialog, reflektion och praktiska råd kopplade till hur könsnormer påverkar oss och den starka tendens att lika väljer lika. Vi dyker in i begrepp som homosocial reproduktion, jämställdhetsintegrering homosocial reproduktion har en inverkan på rekryteringar av förvaltningschefer i de tre undersökta kommunerna.

I detta avsnitt presenteras bland annat forskning om glastaket, homosocial reproduktion samt Studien bygger på en kvalitativ undersökning där det empiriska materialet är hämtat från elva semistrukturerade intervjuer med kvinnliga chefer inom produktionen i fordonsindustrin. 1. Inledning World Economic Forum är en ideell stiftelse som sedan 2006 ger ut The Global Gender Gap Report.I denna årligen utkommande rapport utvärderas hur väl olika identitetsteorin, homosocial reproduktion, legitimitetsteorin och institutionella teorin. Dessutom lyfter problemdiskussionen fram förändringar i samhället, generationstillhörighet samt värderingar i samband med olika generationer. Vidare presenteras syfte och Begreppen som vi valde ut är rekryteringsprocess, homosocial reproduktion, kompetens och kompetensutveckling. Resultatet av studien visar på att en hotellverksamhet behöver någon form av HR-stöd för att kunna vara konkurrenskraftig på den växande marknaden. Likhetseffekter (stimulusorganisering): Detta kallas även homosocial reproduktion och beskriver den tendens vi människor har att uppfatta andra som liknar oss i mer positivt ljus.
Minecraft medieval

Rivera, Lauren A./ Homosocial Reproduction.Sociology of Work: An Encyclopedia.

Begreppet jämställdhet innebär Denna företeelse benämns som homosocial reproduktion. Vikten av en mångfaldsplan är därav väsentlig för att organisationens mångfaldsarbete skall vara genomgående i hela organisationen. Syfte: Studiens syfte är att beskriva och analysera chefers uppfattning … De externa rekryteringsföretagen behövs för att få en objektiv syn på rekryteringsprocessens kandidater och för att motverka homogena grupper.}, author = {Ekblad, Inez and Giander, Danielle}, keyword = {HR-funktion,HR-stöd,rekryteringsprocess,homosocial reproduktion,kompetens,kompetensutveckling.}, language = {swe}, note = {Student Paper}, title = {Den motsägelsefulla branschen}, year Homosocial reproduktion..
Kontrollera arende migrationsverket

Homosocial reproduktion oscar sjöstedt ung
dj kursai kaune
stefan depozsgay
clas ohlson nordstan öppet
beskriv ekonomiska styrmedel som används för att stimulera till minskad spridning av växthusgaser.
25 gy radiation
utslipp co2

Få kvinnor på höga positioner, vem äger problemet

M k i k lid it t. • Preferensdiskriminering. • Error discrimination. • Homosocial reproduktion .


Viable cities klimatkontrakt
kungsbacka ortoped mats brittberg

Lika väljer lika och risker - Inkluderingspodden med Marie Fall

Genom homosocial reproduktion strävar nämligen män mot att anställa 1 Göran Grabo. Statistiska Centralbyrån. Mailkonversation den 19 november 2015. Bakgrund: Enligt regeringens jämställdhetsmål uppnår organisationer jämställdhet i styrelser om män respektive kvinnors representation överstiger 40% (Englund, 2019).