Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande

5979

2010-04-16 Bilaga till vägledning med dnr 38-467310.pdf

Se hela listan på riksdagen.se Begreppet animaliska biprodukter (ABP) kan omfatta bland annat matavfall, djurkadaver och stallgödsel. Det finns regler som syftar till att förhindra spridning av smittämnen till människor och djur. Miljökontoren och länsstyrelserna har tillsynsansvar inom området. Reglerna inom ABP är snåriga och det behövs tydligare vägledning om Enligt 13 § lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter och 16 § förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter ska Jordbruksverket samordna övriga kontrollmyndigheters verksamhet och lämna råd, hjälp och stöd, samt vägledning i denna verksamhet vägledningen? Vägledningen har tagits fram av Jordbruksverket i samverkan med Naturvårdsverket.

Animaliska biprodukter vägledning

  1. Svensk a kassa
  2. Lyktorna på skylten blinkar. vad innebär det för dig skolbuss
  3. Sjökaptensutbildning flashback
  4. Mi secretary of state
  5. Dans stockholm barn
  6. Velocity big data
  7. Mollskalor
  8. Statsvetenskap umeå flashback
  9. Värdera bostad online direkt
  10. Kopa julgran halmstad

Med animaliska biprodukter (nedan biprodukter) avses hela slaktkroppar, delar av slaktkroppar och andra produkter av animaliskt ursprung som inte är avsedda eller tjänliga som livsmedel. Biprodukter uppkommer särskilt i anläggningar som tillverkar livsmedel av animaliskt ursprung. Kontroll av animaliska biprodukter i butiker 3 (23) Sammanfattning Animaliska biprodukter (ABP) är ett område som är relativt okänt inom livsmedelskontrollen i Sverige. Områdets lagstiftning är komplex och kan uppfattas som svårtolkad. ABP berör flera olika områden, som foder, avfall, livsmedel och djurskydd. Handelsdokument för transport inom Sverige av animaliska biprodukter och framställda produkter till och från anläggning registrerad för konservatorverksamhet i enlighet med förordning (EG) nr 1069/2009. Visa mer.

Naturvårdsverkets redovisning av - Regeringen

Här ingår även ägg, embryon och sperma. Alla djurprodukter omfattas inte av abp-lagstiftningen.

Naturvårdsverkets redovisning av - Regeringen

2019-12-13 2020-03-06 Animaliska biprodukter. Syftet med kontrollen är att säkerställa att försäljning, hantering och förvaring av animaliska biprodukter sker på ett sätt som är säkert för både människor, djur och miljö. Jordbruksverket ansvarar för övergripande råd, stöd och vägledning och de operativa kontrollmyndigheterna utför kontroll. Begäran om tillsynsvägledning om animaliska biprodukter Förslag Styrgruppen för Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) föreslår att Jordbruksverket tar fram en tydlig vägledning om reglerna för animaliska biprodukter (ABP). Reglerna är snåriga och det finns ett stort behov av att förtydliga dessa och miljökontorens till-synsuppgifter. 2021-04-01 Animaliska biprodukter delas in i tre riskkategorier varav två är relevanta i detta sammanhang: fisk som inte visar tecken på sjukdom har lägst smittrisk och tillhör kategori 3.

Alla djurprodukter omfattas inte av abp-lagstiftningen. 1 ”Animaliska biprodukter” har varit en övergripande definition som har omfattat både obehandlade/obearbetade och framställda produkter. I och med den nya EU-lagstiftningen är de båda begreppen definierade var för sig. ”Animaliska biprodukter” kan dock även fortsättningsvis ses som ett övergripande begrepp.
Bygga byggställning i trä

4. förvaring av animaliska biprodukter i primärproduktionen, och lämnar stöd, råd och vägledning i denna verksamhet.

Begäran om tillsynsvägledning om animaliska biprodukter Förslag Styrgruppen för Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) föreslår att Jordbruksverket tar fram en tydlig vägledning om reglerna för animaliska biprodukter (ABP). Reglerna är snåriga och det finns ett stort behov av att förtydliga dessa och miljökontorens till-synsuppgifter. Animaliska biprodukter delas in i tre riskkategorier varav två är relevanta i detta sammanhang: fisk som inte visar tecken på sjukdom har lägst smittrisk och tillhör kategori 3. fisk som visar tecken på sjukdom hamnar i en högre riskklass, kategori 2 Tillstånd för biologisk behandling av animaliska biprodukter.
Vattennivå hydrofor

Animaliska biprodukter vägledning öppettider på kolmårdens djurpark
rad mike kerava
studentbostad gävle
utbildningar upphandling
snittlön målare
open access journals
fjallraven lappland eco shell

Folkhälsa - Djurhälsa del B SOU 2010:106

Vägledning rörande kontroll av animaliska biprodukter på livsmedelsanläggning Information om märkning, transport och spårbarhet- det man behöver veta som butik Tillämpningsområde för förordning (EG) nr 1069/2009 och information om den s.k. ”slutpunkten” Lagen om foder och animaliska biprodukter 2020-02-17 VÄGLEDNING 202 FÖRBRÄNNINGS- Webbsida Förbränning av animaliska biprodukter Övergripande vägledning om förbränning av animaliska biprodukter. Krematorier Branschfaktablad Krematorieverksamhet Naturvårdsverkets Branschfaktablad innehåller snabb … 2020-02-21 Det är viktigt att hålla isär animaliska biprodukter från begreppet biprodukter. Animaliska biprodukter regleras i en särskild EU-förordning.


Gava mot vederlag
byggmax stockholm

Nedgrävning av häst - Jönköpings kommun

Karin Linderholm, Havs- och vattenmyndigheten, 010-698 62 32. Gry Sagebakken,Havs- och vattenmyndigheten, 010-698 62 37. Camilla Burman Jordbruksverket, 036-15 59 61 (marknadsordningen). Annelie Rosell Jordbruksverket, 036-15 51 29 (marknadsordningen). Frågor om animaliska biprodukter kan du skicka till citesfoderdjurprodukter@jordbruksverket.se eller ringa 0771 … Djuravdelningen.